V našem specializovaném lékařském pracovišti poskytujeme tyto služby:

• vyšetření na OCT přístroji více informací zde

• vyšetření, sledování a léčba pacientů s očním onemocněním (katarakta, glaukom, záněty, refrakční vady a jiné), preventivní kontrolní vyšetření u pacientů s rizikem vzniku očního onemocnění, vyšetření u indikovaných pacientů se systémovým onemocněním (pacienti s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, s endokrinní či autoimunitní chorobou a jinými)

• ortoptika - zabývá se poruchami zrakových funkcí spojených se změnami postavení očí (tj. šilháním-strabismem) a tupozrakostí (amblyopií),poruchy prostorových funkcí (binokularita) - diagnostika těchto poruch, terapie pomocí komplexních pleopticko-ortoptických cvičení

• práce se zrakově postiženými

• kontaktologie – kontaktní čočky

• zraková edukace

Úzce spolupracujeme s praktickými lékaři i se specializovanými lékaři z jiných oborů, našim pacientům je takto zajištěn komplexní přístup v diagnostice a léčbě jejich onemocnění .